Sačmarenje betona

Pripremni radovi omogućavaju maksimalne učinke prionjivosti podnih sistema sa podlogom. Način pripreme podloge podrazumeva tretman čeličnim kuglicama („sačmarenje“) koje istovremeno skidaju cementno mleko i slabe površinske delove do zdrave podloge sa istovremenim usisavanjem otpada i prašine.
Vrhunska oprema za „sačmarenje“ omogućava dnevne učinke i do 1000 m2 bez prašine i ostataka, što je preduslov za kvalitetno i brzo polaganje završne podne obloge.