Estrih podovi

ESTRIH podovi
Estrih je građevinski elemenat koji se postavlja na nosivu podlogu ili na odvojni odnosno izolacijski sloj, koji je iskoristiv neposredno kao pod ili se na njega može staviti obloga.

Uglavnom miješa na licu mjesta i to od cementa, gipsa i ostalih vezivnih materijala i dodataka i nanosi se na objekat. Zadatak estriha je izjednačavanje neravnina na podlozi te formiranje površine prilagođene hodanju, odnosno preuzimanju podne obloge.
Inače u području stanovanja i uredskih prostora služi i kao poboljšanje zvučne izolacije (izolacija buke od koraka). Već prema tome ugrađuje li se estrih na gradilištu kao svježi mort odnosno kao vruća masa ili se nanosi kao gotovi premaz razlikuje se gotovi estrih (suhi) i gradilišni estrih.
Gradilišni estrih se prema različitim materijalima dijeli na cementni estrih, anhidrit-estrih, estrih od gipsanog asfalta, estrih od plastičnih masa, estrih od ksilolita te estrih od ilovače.